Polski Związek Kulturalno - Oświatowy
                                                    Miejscowe Koło Hawierzów Błędowice


Dotacja miasta Hawierzów na działalność Zespołu14.6.2020
Podczas epidemii koronawirusowej o dobre informacje trudno. Tym bardziej ucieszyła wiadomość, że  MK PZKO w Hawierzowie – Błędowicach otrzymało z miasta Hawierzowa dotację na działalność Zespołu Regionalnego Błędowice. Środki w wysokości 110 000 Kč przeznaczone zostaną na uszycie nowych strojów, w których członkowie zespołu tańczyć będą na imprezach i występach, nie tylko na Zaolziu, po zniesieniu obostrzeń.

Zwrot zapowiada Dożynki w Błędowicach12.6.2020


Dożynki Śląskie w Błędowicach się odbędą - napisał Zwrot


Zwrot - Przyczyny konfliktu o Śląsk Cieszyński (video)3.6.2020

Wykład Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC. Wykład prowadzi Michał Szczotka, nauczyciel Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie. video na youtube

Informator 1/20209.2.2020
W Informatorze można przeczytać o działalności naszego Koła oraz o planach w nadchodzącym półroczu.

Text Informatora czytaj tutaj.

Kronika PZKO Błędowice uzupełniona9.2.2020
Tom VII kroniki PZKO Błędowice prowadzony przez panią Halinę Chmiel został uzupełniony w wersji internetowej o zapisy do końca roku 2019.
 


Kompletna lista kronik jest pod zakładką Kroniki

Linki na fotografie i artykuły o dożynkach31.8.2019
Telewizja Czeska: Wiadomości w języku polskim (od 19:23 minuty)
Głos: DOŻYNKI, KTÓRE SIĘ NIE STARZEJĄ
Zwrot: Dożynki Śląskie odbyły się po raz pięćdziesiąty
Deník: Slezské dožínky jubilejní
Polar: Havířovský expres

Informator 2/20196.8.2019
W Informatorze można przeczytać o prelekcji historycznej Michała Szczotki albo podróżniczej pt. „Zaolziocy we świecie“, o balu, Ostatkach, o spotkaniach Klubów Kobiet, o wycieczce do piwowaru w Olbrachcicach, o Festiwalu PZKO oraz dalszych imprezach z zakresu działalności MK PZKO Błędowice w pierwszym półroczu roku 2019.
Zamieszczona jest również lista imprez zaplanowanych na drugie półrocze roku 2019.

Text Informatora czytaj tutaj.

Alternatywny adres www.bludovice.cz14.7.2019
Strony naszego koła PZKO można od dzisiaj otwierać za pośrednictwem alternatywnego adresu:

www.bludovice.cz

Również w adresach mailowych można użyć wersji ...@bludovice.cz

O Balu Błędowickim napisał Głos9.2.2019


Zobacz artykułInformator 1/20191.1.2019
W Informatorze czytać można o działalności MK PZKO Błędowice w drugim półroczu 2018. Zamieszczona jest też lista imprez zaplanowanych na pierwsze półrocze roku 2019.

Pełny text Informatora czytaj tutaj.

Konwersja kronik24.8.2018
Przeprowadzona była konwersja kronik PZKO do nowego standardu technologicznego (HTML5).
W przeciągu 6 lat używania naszych kronik internetowych doszło do poważnych zmian we standardach sieci internetowej. Z powodu tych zmian część użytkowników odczuła trudności przy posługiwaniu się kronikami. Nowe rozwiązanie wniosło drobne zmiany do formy graficznej, ale przede wszystkim umożliwiło znowu wszystkim użytkownikom w pełni korzystać z prezentacji kronik bez potrzeby dodatkowych instalacji.

Kompletna lista kronik jest pod zakładką Kroniki

Kurier Wileński napisał o wycieczce Błędowian26.7.2018
Pełny text artykułu TUTAJ (czytaj na stronie 10)
Zdjęcia z wycieczki pod zakładką ZdjęciaZwrot o budowie podium8.6.2018
"Pezetkaowcy MK w Hawierzowie-Błędowicach już wkrótce będą mogli się cieszyć się z wyremontowanego i powiększonego podium ogrodowego" napisał Zwrot.


Cały artykuł tutaj.Projekcja filmu „Zaolzie-Fenomen-Z“8.12.2017
W ramach spotkania Klubu Średniaka blisko 70 pezetkaowiczów obejrzało film „Zaolzie-Fenomen-Z“. Wstęp i dykusję o filmie poprowadziła autorka filmu pani Izabela Wałaska.
Reportaż o imprezie, która przebiegła w Błędowicach nadała Telewizja Czeska w audycji Wiadomości w języku polskim dnia 17.12.2017 (od minuty 19:20)
oraz Radio Czeskie w audycji Wydarzenia nadawanej w języku polskim 13.12.2017 (od minuty 11:10)

Informator 2/201712.7.2017
W informatorze informacje o balach, o działalności PZKO przedstawionej na zebraniu sprawozdawczym, o występie zaolziańskich zespołów na festiwalu w Východnej oraz wiele dalszych informacji o działalności koła.

Pełny text Informatora czytaj tutaj.

design&codding: Marek Danel, articles editing&design: Roman Danel

Wspierają nas